Tag Archives: การผจญภัย

หนทางอันยาวไกลของนักเล่นเดิมพัน

เปรียบ นักเล่นเดิมพัน เป็นเสมือน การผจญภัย อะไรสักอย่าง ผมก็ว่ามันก็เหมือนกับการผจญภัยบนหนทางที่ยาวไกล ซึ่งจะยาวไกลมากแค่ไหนก็คงอยู่ที่ว่าคนนั้นๆจะเล่นเดิมพันต่อไปนานสักเท่าใด โดยระหว่างทางก็อาจจะได้เจอกับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาบอกสอน เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือบ้าง เป็นการย้ำเตือนจิตใจบ้าง และแน่นอนนักผจญภัยบนหนทางแห่งการเดิมพัน ไม่อาจรับรู้ และเก็บเกี่ยวสิ่งที่ผ่านเข้ามาได้เท่าเทียมกัน บางคนจึงมีฝีมือ มีการพัฒนาการเล่นเดิมพันขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แต่กับบางคนต่อให้ผ่านสิ่งต่างๆมามากมายแค่ไหนก็ไม่อาจพัฒนาฝีมือให้ก้าวไปข้างหน้าได้สักที